Yatırım Stratejileri

Riskten Korunma

Varantlar, yatırımcıların portföylerini riskten korumak amacıyla kullanılabilir.

Yatırımcılar pay senedi taşıdıkları portföylerinde olası bir değer kaybına karşılık ilgili payın satım varantını alarak portföylerini korumaya alabilirler. Böylelikle olası bir pay senedi fiyat düşüşü karşısında satım varantlarının değeri artacağından mevcut portföylerinin zararını varanttan elde edebileceği kar ile limitlemiş ya da giderebilirler. Pay senedi fiyat düşüşünün yaşanmaması durumunda ise; sadece SATIM varantı alırken ödenen prim kaybedilmiş olacaktır. Burada ödenen prim, sigorta primi olarak düşünülebilir.

Bunun yanı sıra pay senedi portföylerindeki olası karı realize etmek isteyen yatırımcılar, taşıdıkları pozisyonları kapatırken aynı zamanda elde ettikleri karın bir kısmıyla ALIM varantı alarak gelecekte gerçekleşebilecek yükselişlerden de faydalanabilirler. Böylelikle fiyat düşüşü durumunda portföylerini zamanında realize etmiş olurken fiyat artışı durumunda ise sahip oldukları ALIM varantları ile bu yükseliş hareketine ortak olabilirler.

Alım Varantı (Uzun Pozisyon)

İlgili dayanak varlığın fiyatının yükseleceğine dair beklentisi olan yatırımcı, söz konusu dayanak varlığın ALIM varantını alabilir. Dayanak varlığın fiyatındaki artış karşısında, ALIM varantı değerlenebilirken varant fiyatı maliyet fiyatının üzerine çıkabilir ve yatırımcı kar etmeye başlayabilir. Örneğin; ABC hissesinin spot fiyatı 14,00 TL, dayanak varlığı ABC hissesi olan 14,50 kullanım fiyatlı alım varantının fiyatı 0,40 TL, deltası ise 0,5 olsun. ABC hissesinin spot fiyatı 15,00 TL seviyesine yükseldiği durumda, zaman değeri kaybını ihmal edersek varantın fiyatı delta kadar artarak ((15,00 - 14,00) * 0,50 = 0,50 TL)) 0,90 TL olacaktır. Yani spot fiyat arttıkça ALIM varantının değeri artacaktır. Kar hesaplaması yaparken işlem masrafları gözardı edilmemelidir. Beklentinin gerçekleşmemesi durumunda ise, yatırımcı varantın değeri olduğu sürece vade içerisinde almış olduğu varantı satabilir. Yatırımcının olası maksimum zararı varantı alırken ödediği varant fiyatı yani varant primi kadar olacaktır.

Satım Varantı (Uzun Pozisyon)

İlgili dayanak varlığın fiyatının düşeceğine dair beklentisi olan yatırımcı, söz konusu dayanak varlığın SATIM varantını alabilir. Dayanak varlığın fiyatındaki düşüş karşısında, SATIM varantı değerlenebilirken varant fiyatı maliyet fiyatının üzerine çıkabilir ve yatırımcı kar etmeye başlayabilir. Örneğin; ABC hissesinin spot fiyatı 14,00 TL , dayanak varlığı ABC hissesi olan 13,50 kullanım fiyatlı alım varantının fiyatı 0,60 TL, deltası ise 0,5 olsun. ABC hissesinin spot fiyatı 13,00 TL seviyesine düştüğü durumda, zaman değeri kaybını ihmal edersek varantın fiyatı delta kadar artarak ((14,00 - 13,00) * 0,50 = 0,50 TL)) 1,10 TL olacaktır. Yani spot fiyat düştükçe SATIM varantının değeri artacaktır. Kar hesaplaması yaparken işlem masrafları gözardı edilmemelidir. Beklentinin gerçekleşmemesi durumunda ise, yatırımcı varantın değeri olduğu sürece vade içerisinde almış olduğu varantı satabilir. Yatırımcının olası maksimum zararı varantı alırken ödediği varant fiyatı yani varant primi kadar olacaktır.