Sertifika Türleri

BİST-30 Endeks Sertifikası 

BİST-30 Endeks Sertifikası’nın, BİST-30 Endeksi’ni birebire yakın bir şekilde fiyat performansı göstermesi beklenir. Bu sertifikalar anlık olarak fiyatlandıklarından dolayı gün içerisinde endeksin yapmış olduğu fiyat hareketliliğinden etkilenir. Sertifikanın fiyat hesaplamasında endeks değerine ek olarak üç parametre kullanılır:

Dönüşüm Oranı (Çarpan): Sertifikanın kaç BİST-30 Endeksi’ni temsil ettiğini gösteren değerdir. BİST-30 Endeks Sertifikası’nın dönüşüm oranı 0,01’dir.

Birikmiş Temettü: Fiyat endeksi olan BİST-30 Endeksi kapsamındaki payların ödemiş olduğu temettü ödemeleri payın endeks ağırlığı oranında BİST-30 Endeksi’nin değerini azaltır. BİST-30 Endeks sertifikasında BİST-30 Endeks puanı karşılığının temettü ödemeleri sertifika değerine eklenir. Sertifikanın vadesi boyunca toplam temettü ödemeleri birikmiş temettü değerini oluşturur. Böylece yatırımcılar dolaylı yoldan endeksin bünyesindeki otuz farklı hisse senedinin ödemiş olduğu temettülerden getiri sağlamış olur. Ek olarak temettü getirisi sertifika içinde brüt temettü olarak yansımaktadır.

Yönetim Gideri: Ak Yatırım, sertifika ihracı kaynaklı çeşitli giderleri karşılamak adına sertifikanın vadesi boyunca sertifika değerinden azaltmak suretiyle yönetim ücreti uygular. Senelik olarak %1 olan bu değer, her haftanın ilk iş günü, bir önceki işlem gününe ait dayanak varlık/gösterge kapanış değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hesaplanan haftalık değer sertifikanın değerinin içinden düşer.

Sertifikaların bir vade sonu vardır ve vade sonunda nakit uzlaşıya tabidirler.

Uzlaşı hesaplamasında vade sonundaki BİST-30 Endeksi kapanış değeri kullanılırken, hesaplama sonucu ortaya çıkan değer en yakın iki ondalık basamağa (Kuruş) yuvarlanır.

Örnek:
Dönüşüm Oranı: 0.01
Vade Sonu Değeri: 4000
Vade Boyunca Birikmiş Temettü*: 30 endeks puanı
Toplam Yönetim Ücreti: 20 Endeks Puanı
Endeks Sertifikasının Sağlayacağı Ödeme: (4000+30-20)* 0,01

DAX® Endeks Sertifikası 

DAX® Endeks Sertifikası’nın, DAX® Endeksi’ni birebire yakın bir şekilde fiyat performansı göstermesi beklenir. Bu sertifikalar anlık olarak fiyatlandıklarından dolayı gün içerisinde endeksi ve EUR/TL spot kuru fiyat hareketinden etkilenir. Sertifikanın fiyat hesaplamasında endeks değerine ek olarak üç parametre kullanılır:

Dönüşüm Oranı (Çarpan): Sertifikanın kaç DAX® Endeksi’ni temsil ettiğini gösteren değerdir. DAX® Endeks Sertifikası’nın dönüşüm oranı 0,0001’dir. 

Yönetim Gideri: Ak Yatırım, sertifika ihracı kaynaklı çeşitli giderleri karşılamak adına sertifikanın vadesi boyunca sertifika değerinden azaltmak suretiyle yönetim ücreti uygular. Senelik olarak %1 olan bu değer, her haftanın ilk iş günü, bir önceki işlem gününe ait dayanak varlık/gösterge kapanış değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hesaplanan haftalık değer sertifikanın değerinin içinden düşer.

EUR/TL Kuru: Sertifikanın Türk Lirası’na çevrilmesi için anlık EUR/TL spot kuru kullanılır. Böylece yatırımcılar Avro cinsinden işlem gören DAX® Endeksi’ne herhangi bir döviz işlemi yapmadan Türk Lirası hesabından yatırım yapılabilir. Yatırımcılar EUR/TL kuru’nun değer değiştirmesinden bire bir etkilenecek olduklarını unutmaması gerekir. Örnek vermek istenirse EUR/TL kurunun %10 değer kazanması durumunda DAX® Endeks Sertifikası’nın %10 değer kazanması beklenirken kurun %10 değer kaybetmesi durumunda sertifikanın %10 değer kaybetmesi beklenir. Vade sonunda döviz kuru uzlaşı değeri olarak vade sonu günü TCMB’nin açıklamış olduğu EUR/TL alış kuru kullanılır.

Performans endeksi olan DAX® Endeksi kapsamındaki payların ödemiş olduğu temettü ödemeleri endeks içine yatırıldığından dolayı DAX® endeksinde temettü ödemelerinin DAX® Endeks seviyesine etkisi bulunmaz. Bu nedenle temettü ödemeleri sertifika değerine eklenmez.

Sertifikaların bir vade sonu vardır ve vade sonunda nakit uzlaşıya tabidirler.

Söz konusu uzlaşı hesaplamasında bulunan değer, Türk Lirası olarak en yakın iki ondalık basamağa (Kuruş) yuvarlanır.

Örnek:
Dönüşüm Oranı: 0,0001
Vade Sonu Değeri: 15.000 EUR 
Döviz Kuru Uzlaşı Değeri: EURTRY- 14 TRY
Toplam Yönetim Ücreti: 10 Endeks Puanı
Endeks Sertifikasının Sağlayacağı Ödeme: (( 15.000*14)-10)* 0,0001