​Endeks Sertifikası Nedir?

Sertifikalar varantlar ile karşılaştırıldığında görece düşük bir risk profiline sahip ve daha uzun vadeli yatırıma yönelik finansal araçlardır. Sertifikalar sundukları getiri profiline bağlı olarak; iskontolu sertifika, endeks sertifikası, reverse convertible sertifika, anapara korumalı sertifika vs. şeklinde adlandırılmaktadır.

Ak Yatırım, farklı dayanak varlıkların getiri performansına Borsa İstanbul’ dan doğrudan yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak bu alandaki ilk ürünlerini Endeks Sertifikası olarak ihraç etmiştir.

Endeks sertifikaları dayanak varlık veya göstergenin sertifikanın dönüşüm oranına (0,001 gibi) bağlı bir kesri oranında değere sahip olur. Bu nedenle bir dayanak varlık veya göstergenin değeri ile birebir ilişkili şekilde fiyat değişikliğine uğrar. Örneğin, dönüşüm oranı (çarpanı) 0,01 olan BİST-30 Endeks Sertifikasında 1 lot alım yapan yatırımcı bu işlemin karşılığında BİST-30 Endeksi’nin 1/100’üne yatırım yapmış gibi bir getiri veya götürü profiline sahip olmuş olur. Bu durumda yatırımcılar, diğer tüm parametreler sahip kaldığı varsayımıyla dayanak gösterge olan BİST-30 Endeksi’nin %1 yükselmesi durumunda, endeks sertifikasının %1 yükselmesini, %1 düşmesi durumunda ise endeks sertifikasının %1 değer kaybetmesini beklemelidirler.

Dayanak varlık veya göstergenin yabancı bir para biriminde işlem görmesi durumunda dayanak varlık Türk Lirası’na çevrilirken ilgili döviz kuru ile çarpılır. Örneğin, 1/10,000 çarpanlı bir DAX Endeks Sertifikası alan yatırımcı, DAX Endeksi’nin onbinde birine yatırım yapmış gibi bir getiri veya götürü profiline sahip olmuş olur. Bu sertifikanın değerinin hesaplanması aşamasında DAX Endeksi’nin cari değerinin EUR/TL kuruyla çarpıldığı unutulmamalıdır. DAX Endeksi’nde yaşanan fiyat hareketliliğine ek olarak EUR/TL kurunda yaşanan dalgalanmalarda Endeks Sertifikası’ nın değerini bire bir etkiler. DAX Endeksi’nin hiç değer değiştirmediği bir günde dahi EUR/TL kurunda yaşanan %1 yükseliş Türk Lirası olarak işlem gören DAX Endeks Sertifikası’nın değerini %1 artmasına, %1 düşüş DAX Endeks Sertifikası’nın değerini %1 azalmasına neden olur.