Risk Grupları ve Varant Seçimi

Varantların dayanak varlığa duyarlılıkları vadeye kalan zamana veya varantın deltasına göre çok farklılık gösterebilir. Diğer taraftan varantların dayanak varlığa tepki hızları da zaman içinde değişir. Yatırımcılar, zaman zaman varantlardaki düşük fiyat ve yüksek kaldıracı cazip görmekle beraber, kısa vadeli varantlar, özellikle kullanım fiyatı spot fiyatdan uzakta ise, zaman değer kaybının yüksek olmasından dolayı yatırımcısını zarara uğratabilir. Bu yüzden vadesi görece uzun olan ve kullanım fiyatı spot fiyata yakın varantlar daha dengeli bir risk/getiri profili sunar. Bu çerçevede varantlar vadeye kalan gün ve delta parametreleri çerçevesinde farklı risk gruplarına ayırmak mümkündür.

Yüksek Riskli Varantlar

Vadesine 15 günden az süre kalan veya delta değeri 10% seviyesinden daha az olan zararda varantlar bu gruba dahildir. Kalan kısa süre içerisinde bu tipteki zararda bir varantın başabaş ve/veya değerde bir varanta dönüşme ihtimali daha düşük olduğu için nispeten ucuz varantlardır. Ancak söz konusu ihtimalin kalan vade süresinde piyasanın çok oynak olması ve/veya bir yönde çok güçlü hareket yaşanması durumunda gerçekleşebileceği, bu nedenle yüksek riskli olarak sınıflandırıldıkları yatırımcılar tarafından bilinmeli ve buna göre yatırım tercihi yapılmalıdır.

Riskli, Kısa Vadeli Alım - Satıma Uygun Varantlar

Vadesine 15 gün veya daha fazla süre kalan ve delta değeri 10% ile 30% aralığında olan zararda varantlar bu gruba dahildir. Piyasada belirli bir yönde beklentisi olan ve bu beklentinin daha kısa sürede gerçekleşeceğini düşünen yatırımcılar bu gruptaki varantları tercih edebilirler. Kaldıraçları nispeten yüksektir ve gün içi ve/veya kısa vadeler içinde alım - satım yapmayı düşünen yatırımcılara uygun varantlardır.

Dengeli, Yatırım Yapılabilir Varantlar

Vadesine 15 gün veya daha fazla süre kalan ve delta değeri 30% ile 60% aralığında olan hafif zararda, başabaş ya da hafif karda varantlar bu gruba dahildir. Piyasa beklentilerine paralel yatırım yapmak isteyen yatırımcıların tercih etmesi gereken varant grubudur.

Düşük Kaldıraçlı Varantlar

Vadesine 15 gün veya daha fazla süre kalan ve delta değeri 60% ile 100% aralığında olan karda varantlar bu gruba dahildir. Bu özellikleri nedeni ile fiyatları yüksek iken kaldıraçları düşüktür. Düşük risk ile varant yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların tercihine uygundur.