Varant Değeri Nelerden Etkilenir?

Varantların fiyatlamasında uluslararası finansal piyasalarda kullanılan Black and Scholes opsiyon modeli kullanılmaktadır. Bu model varantın dayanak varlığının fiyatı, kullanım fiyatı, vadeye kalan gün sayısı, volatilite, faiz oranı ve temettü beklentisi gibi değişkenleri kullanarak bir varant fiyatı bulur.

Dayanak Varlığın Fiyatı

Dayanak varlığın fiyatı yükseldikçe alım varantlarının fiyatı yükselir, satım varantlarının ise düşer.

Kullanım Fiyatı

Kullanım fiyatı yükseldikçe alım varantlarının fiyatı azalır, satım varantlarının ise fiyatı artar.

Vadeye Kalan Gün Sayısı

Vadeye kalan gün sayısı arttıkça varantın kara geçme olasılığı artacağından hem alım hem de satım varantlarının fiyatı artar.

Volatilite

Volatilite arttıkça varantların vade sonunda ilgili kullanım fiyatlarına gelme olasılığı artacağı için hem alım hem de satım varantlarının fiyatı artar.

Piyasa Faiz Oranı

Faiz oranı yükseldikçe alım varantlarının fiyatı artarken, satım varantlarının fiyatı azalır.

Temettü Beklentisi

Varant fiyatlamalarında kullanılan temettü beklentisindeki değişiklikler varant fiyatlarını da etkiler. Örneğin temettü beklentisindeki artış ALIM varantlarının fiyatını azaltırken, SATIM varantlarının fiyatını arttırır. Diğer taraftan, varantın dayanağınının ödeme gününde temettü dağıtımı varant fiyatlamasında hali hazırda olduğu için temettü kaynaklı hisse senedindeki değer değişimi varantlara olumlu veya olumsuz fiyat hareketine neden olmaz.

  Yön Alım Varantı Fiyatı Satım Varantı Fiyatı
Dayanak Varlık Fiyatı         
Kullanım Fiyatı         
Faiz         
Volatilite         
Vadeye Kalan Gün         
Temetttü