Sıkça Sorulan Sorular

Sertifikalarda vergilendirme nasıldır?

30.09.2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.09.2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile değişik 22.07.2006 tarihli 2006/10731 sayılı BKK’nın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarca Borsa İstanbul’da işlem gören yatırım kuruluşu sertifikalarından dayanakları yurtiçi kıymet olan pay ve endeks sertifikalarından elde edilen kazançlarda gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak saptanmıştır. Bunların dışında kalan (dayanak varlıkları/göstergeleri yurtdışı endeksler, emtialar ve döviz kurları vb. olan) sertifikalar %10 stopaja tabidir.

Temettülerin endeks sertifikasına etkisi var mıdır?

BİST-30 Endeksinde (fiyat endekslerinde), endeks bileşeni olan pay senetlerinin ödediği temettüler ilgili endeksin fiyatından düşülmektedir. Bu temettüler endeks sertifikasının hesaplanmasına dahil edilerek endeks sertifikasının değerini arttırır. Böylece yatırımcılar dolaylı yoldan ödenen temettülerden faydalanmış olur.

DAX Endeksinde ise, endeks kapsamındaki payların ödemiş olduğu temettü ödemeleri, getiri endeksi olması nedeni ile endekse geri yatırıldığı için DAX Endeksi seviyesine etkisi bulunmaz.

Yönetim ücreti gideri var mıdır?

Sertifika ihracı kaynaklı çeşitli giderleri karşılamak adına sertifikanın vadesi boyunca sertifika değerinden azaltmak suretiyle yönetim ücreti uygulanır. Senelik olarak %1 olan bu değer, her haftanın ilk iş günü, bir önceki işlem gününe ait dayanak varlık/gösterge kapanış değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hesaplanan haftalık değer sertifikanın değerinin içinden düşer.

Sertifika fiyatına etki eden faktörler nelerdir?

Sertifikalar doğrudan endeks fiyatına bağlı olduğu için doğrudan endeks fiyatını takip eder. Endeks fiyatına ek olarak yönetim ücreti, varsa birikmiş temettü ve Türk Lirası harici işlem gören dayanak varlıklarda döviz kurları fiyatlamalarda rol oynar.

Sertifikalarda likidite riski var mıdır?

İhraççılar, ürünlerinde derinlik sağlamak için bir piyasa yapıcı belirler. Piyasa yapıcı, Borsa İstanbul işlem saatlerinde sürekli olarak güncellenen alış - satış kotasyonları verir. Ek olarak piyasa yapıcılar her geçen işlemde taraf olmazken yatırımcılar kendi aralarında da işlem yapabilir. Piyasa yapıcı, alış ve satış fiyatları arasındaki farkı (makası) piyasa koşullarına göre mümkün olan en dar şekilde tutmaya çalışmakla beraber yatırımcıların sertifika teorik fiyatının haricinde işlem yapmaması için piyasa yapıcının alış - satış kotasyonlarını kontrol etmesi önemlidir.

Sertifikalarda dönüşüm oranı (çarpan) ne demektir?

Sertifikanın ihracı sırasında belirlenen, bir adet sertifikanın, kaç adet dayanak varlığı temsil ettiğini belirten orandır.