Varantlarda Vergilendirme

Aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazanç, esasen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) geçici 67’nci maddesi kapsamında stopaja tabi olup, stopaj nihai vergi durumundadır. 30.09.2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.09.2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile değişik 22.07.2006 tarihli 2006/10731 sayılı BKK’nın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarca Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kurum varantlarından dayanakları yurtiçi kıymet olan pay ve endeks varantlarından elde edilen kazançlarda gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak saptanmıştır. Tam mükellef kurum tarafından elde edilen gelirler kurumlar vergisi matrahına dahil edilecektir. Bunların dışında kalan (dayanak varlıkları yurtdışı endeksler, emtialar ve döviz kurları vb. olan) varantlar %10 stopaja tabidir.

Vergilendirmeye ilişkin kanun ve uygulamalar yatırımcıların mükellefiyet durumlarına göre farklılık gösterebilir ve zaman içerisinde değişebilir. Yatırım kuruluşu varantlarında işlem yapmak isteyen yatırımcıların, işlem yapmadan önce vergi danışmanlarına müracaat etmeleri, kendi vergi mükellefiyetleri ve güncel vergi mevzuatı hakkında bilgi almaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde yatırımcıların elde ettikleri gelir üzerinden ödeyecekleri ek vergi ve vergi cezalarıyla karşılaşabilecekleri bilinmelidir.